Animal Emojis

 • đŸļ

  dog face

 • 🐕

  dog

 • 🐹

  hamster

 • 🐰

  rabbit face

 • 🐇

  rabbit

 • đŸĻ

  lion

 • đŸ¯

  tiger face

 • 🐅

  tiger

 • 🐆

  leopard

 • 😈

  smiling face with horns

 • đŸ‘ŋ

  angry face with horns

 • 🙈

  see-no-evil monkey

 • 🙉

  hear-no-evil monkey

 • 🙊

  speak-no-evil monkey

 • đŸĩ

  monkey face

 • 😹

  cat with tears of joy

 • đŸ˜ģ

  smiling cat with heart-eyes

 • đŸ˜ē

  grinning cat

 • 😸

  grinning cat with smiling eyes

 • đŸ˜ŧ

  cat with wry smile

 • đŸ˜Ŋ

  kissing cat

 • 😾

  pouting cat

 • 🙀

  weary cat

 • đŸ˜ŋ

  crying cat

 • 👹

  ogre

 • đŸ‘ē

  goblin

 • đŸ‘ģ

  ghost

 • đŸ‘Ŋ

  alien

 • 👾

  alien monster

 • 🤖

  robot

 • 🐒

  monkey

 • đŸĻ

  gorilla

 • đŸĻ§

  orangutan

 • đŸĻŽ

  guide dog

 • 🐕‍đŸĻē

  service dog

 • 🐩

  poodle

 • đŸē

  wolf

 • đŸĻŠ

  fox

 • đŸĻ

  raccoon

 • 🐱

  cat face

 • 🐈

  cat

 • 🐴

  horse face

 • 🐎

  horse

 • đŸĻ„

  unicorn

 • đŸĻ“

  zebra

 • đŸĻŒ

  deer

 • 🐮

  cow face

 • 🐂

  ox

 • 🐃

  water buffalo

 • 🐄

  cow

 • 🐷

  pig face

 • 🐖

  pig

 • 🐗

  boar

 • đŸŊ

  pig nose

 • 🐏

  ram

 • 🐑

  ewe

 • 🐐

  goat

 • đŸĒ

  camel

 • đŸĢ

  two-hump camel

 • đŸĻ™

  llama

 • đŸĻ’

  giraffe

 • 🐘

  elephant

 • đŸĻ

  rhinoceros

 • đŸĻ›

  hippopotamus

 • 🐭

  mouse face

 • 🐁

  mouse

 • 🐀

  rat

 • đŸŋī¸

  chipmunk

 • đŸĻ”

  hedgehog

 • đŸĻ‡

  bat

 • đŸģ

  bear

 • 🐨

  koala

 • đŸŧ

  panda

 • đŸĻĨ

  sloth

 • đŸĻĻ

  otter

 • đŸĻ¨

  skunk

 • đŸĻ˜

  kangaroo

 • đŸĻĄ

  badger

 • 🐾

  paw prints

 • đŸĻƒ

  turkey

 • 🐔

  chicken

 • 🐓

  rooster

 • đŸŖ

  hatching chick

 • 🐤

  baby chick

 • đŸĨ

  front-facing baby chick

 • đŸĻ

  bird

 • 🐧

  penguin

 • 🕊ī¸

  dove

 • đŸĻ…

  eagle

 • đŸĻ†

  duck

 • đŸĻĸ

  swan

 • đŸĻ‰

  owl

 • đŸĻŠ

  flamingo

 • đŸĻš

  peacock

 • đŸĻœ

  parrot

 • 🐟

  fish

 • đŸŗ

  spouting whale

 • 🐋

  whale

 • đŸŦ

  dolphin

 • 🐠

  tropical fish

 • 🐡

  blowfish

 • đŸĻˆ

  shark

 • 🐙

  octopus

 • 🐚

  spiral shell

 • 🐌

  snail

 • đŸĻ‹

  butterfly

 • 🐛

  bug

 • 🐜

  ant

 • 🐝

  honeybee

 • 🐞

  lady beetle

 • đŸĻ—

  cricket

 • 🕷ī¸

  spider

 • 🕸ī¸

  spider web

 • đŸĻ‚

  scorpion

 • đŸĻŸ

  mosquito

 • đŸĻ 

  microbe

 • 💀

  skull

 • 🐸

  frog

 • 🐊

  crocodile

 • đŸĸ

  turtle

 • đŸĻŽ

  lizard

 • 🐍

  snake

 • 🐲

  dragon face

 • 🐉

  dragon

 • đŸĻ•

  sauropod

 • đŸĻ–

  T-Rex

 • ☠ī¸

  skull and crossbones

 • 💩

  pile of poo

 • 🤡

  clown face

Copied Emojis

Emojis size